ادامه روند ساخت مرکز نیکوکاری خیرالعمل

  • ۳۴

ادامه روند ساخت مرکز نیکوکاری خیرالعمل 

سلام و تحیات الهی 

صمیمانه از شهرداری بزنجان  ویژه از جناب آقای علی سالاری بابت زحمات خالصانه اشان  که در روند ساخت مرکز  (تسطیح زمین .گودبرداری برای شفته و تخلیه شن و مصالح به صورت رایگان و افتخاری) همکاری نمودند  قدردانی و تشکر میشود خیر دنیا و آخرت نصیبتان ان شاءالله 

با تشکر 

مرکز نیکوکاری خیرالعمل