اهدا عقیقه فرزند

  • ۵۷۴

باسلام و سپاس ازنیکوکار عزیز

آقای حاج حسین کریمزاده

 که عقیقه فرزندش را به مرکز نیکوکاری خیرالعمل اهدا نمودند

گوسفند توسط خادمین مرکز خیرالعمل در ۵ اسفند ۹۹ذبح و توزیع و تقدیم شد

باسلام و سپاس ازنیکوکار عزیز

آقای حاج احمدرضا امینی زاده

 که عقیقه فرزندش را به مرکز نیکوکاری خیرالعمل اهدا نمودند

گوسفند توسط خادمین مرکز خیرالعمل در ۵ اسفند ۹۹ذبح وتوزیع و تقدیم شد

باسلام و سپاس ازنیکوکار عزیز

آقای طیب بارانی

 که عقیقه فرزندش را به مرکز نیکوکاری خیرالعمل اهدا نمودند

گوسفند توسط خادمین مرکز خیرالعمل در ۵ اسفند ۹۹ذبح وتوزیع و تقدیم شد

خداوند متعال میفرماید: 

وأَنْفِقُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ(دست خداباش به یاری نیازمندان)

شماره کارت واریز وجوهات نقدی

6037997950183567

کد دستوری واریز وجوهات نقدی

6856#*8877*

نشانی سایت خیرالعمل

http://khairelamal.com

شبکه اجتماعی خیرالعمل _ روبیکا

https://rubika.ir/khairelamalahoiyeh

اللّهُمَّ اجْعَلْ عَواقِبَ امُورِنا خَیْرا

مرکزنیکوکاری خیرِالعمل روستای آهوئیه کد (۶۸۵۶)